Творби със скандинавски мъх

Мъховете са изключителни растения с много и най-различни свойства. В тях липсват тъканите, по които се провежда водата и нямат корени, а специални образувания, чрез които се осъществява абсорбцията. И тук идва големият парадокс - мъховете са способни да абсорбират влага до 20 пъти от собственото си тегло! Именно заради това те се срещат във влажни и сенчести места. В северното полукълбо растат от северната страна на дървета и скали. А В Южното - обратното.

Разбира се, има и изключения, защото все пак това са растения, които имат нужда от определено количество влага и светлина. Но е факт, че това тяхно свойство ги прави предпочитани за употреба в затъмнени или вътрешни помещения, където липсва светлина и има нужда да се абсорбира влага. Това му качество е било известно още на древните племена, населявали Скандинавия и те са използвали мъха за медицински и дори кулинарни цели. Мъхове са били използвани и за превръзки на раните на войници в Първата световна война. А в някои части на Англия с мъховете са се борили с пожари, тъй като са знаели за абсорбираната вода в тях.


Творби със скандинавски мъх
Подреди по